David Bulger

Raft - a self-published work of Gaelic poems with English translation is launched

’S ann an Fleodragan-cabair, an darna leabhar bàrdachd aig Lodaidh.  ’S e dàin Ghàidhlig a th’anns a’ leabhar le eadar-theangachadh dhan a’ Bheurla.  Cuspairean a’ toirt a-staigh ceartas a’ cho-chomainn, bàs Ruairidh ’ic a’ Rìgh, dìoladh, obair an anama, maitheanas, dreuchdan-oide is miann.  Air a fhéin fhoillseachadh, chaidh Fleodragan-cabair air a chur air bhog aig Féis Bhàrdachd na Comraich, Alba ’s an Iuchar 2012.